Hem

Anna-Carin Håkansson

Admeo utbildning

Håller du "öppet" för nya intryck och ny utveckling?

Kommunikation - grupprocesser - coaching

Behöver ert företag en workshopledare för er kickoff? Välkoma att ta en kontakt för att diskutera ett upplägg!


Är det dags för en "uppgradering"?

Vad kan du göra?

Vad vill du göra?

Hur påverkar detta dig själv och andra?

Vad behöver du investera i tid och pengar?


Människor som är medvetna om sina styrkor och får använda dem i sitt dagliga liv, har tre gånger så stor chans att lyckas väl med det man gör. Genom självkännedom kommer människor närmare sin fulla potiential. Verklig framgång sker aldrig på någon annas besostnad, den är fri från jämförelse. Den som hittar sin plats, tar ingen annans.   

Tomas Sjödin


Att få arbeta med en verksamhets personal innebär för mig att jag arbetar med den mest betydelsefulla resursen i en verksamhet. Det är personalens kompetens, dess samarbetsförmåga och chefens förmåga till att leda sin personal som ger ett resultat. Lyckas man förena dessa tre faktorer kommer kunderna att märka en skillnad, oavsett inom vilket verksamhetsområde man är aktiv inom.


Forskning visar att verksamheter som är mest framgångsrika är de som låter sin organisationen och individen inom denna, parallellt får utvecklas. Så ju tryggare och mer självmedveten jag är, desto bättre förutsättningar för utveckling kan jag skapa för såväl mig själv, som för andra.


Metodiken i mitt arbete bygger på säkerställd forskning. Att plocka fram människors styrkor ger positiva avtryck i en organisation.

Detta sker först när man:

- Tänker nytt & annorlunda

- Skapar nya vanor & beteenden


Jag vill med andra ord tillföra er som kund någonting nytt. För att på så sätt skapa en långsiktig och konkurrenskraftig utveckling av verksamheten.


Eftersom förändringar av beteenden tar tid, så vill jag alltid arbeta med kunden över en längre tid, för att på så sätt kunna skapa en utvecklingsprocess och säkerställa målen, dvs. både vara med och bygga båten, men också se till att den är sjöduglig.


Har din nyfikenhet väckts? All utveckling börjar med ett ny handing.


Varmt välkommen, Anna-Carin Håkansson

Tel: 070 290 66 85

Anna-Carin Håkansson - Admeo AB


När du är öppen för utveckling med fokus på styrkor och motivation!

- Kommunikation

- Grupprocesser

- Ledarskapsutbildning (Utvecklande Ledarskap)

- Coaching 

© Copyright. All Rights Reserved.

BANK