Hem

 

 

Varför

Utveckling?

 

Enneagramkurs: Finn dina styrkor via Enneagrammet

När vi fokuserar på styrkorna ger det oss energi, vilket gör att vi presterar bättre, vårt välbefinnande ökar, samtidigt som det stärker våra relationer.Den här kursen vänder sig till dig som vill arbeta med din egna personliga utveckling, finna dina styrkor och som vill få verktyg. Samtidigt kommer kursen öka din förståelse för dem du arbetar tillsammans med eller dina familjemedlemmar.

Plats: Varberg Studieförbundet Vuxenskolan

Pris: 2 200 kr

3 tillfällen: 26/2, 5/3, 12/3

Kl.18.00-20.30

Anmälan: Klicka här!

 

 

Coach up cards

90 kort för dig som coachar i Enneagrammet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris 1 071 kr,

för Enneagrammedlemmar 650 kr.

Gå in på hemsidan www.9gram.se för att läsa mer eller beställa!

 

 

 

DAG 1-2

Metodutveckling för coacher via Enneagrammet

Kursen vänder sig till dig som coach/ terapeut/ eller som har ett "coachade förhållningssätt" som vill inspireras och få ytterligare verktyg. Vi kommer att arbeta praktiskt och bland annat använda oss av "Coach-up" kort.

Plats: Varberg, 2-3/3 2018.

Pris: 3 600 kr

För att läsa mer Klicka här!

Anmälan: Klicka här!

 

DAG 3

Kropp och psyke - vad händer vid stress/ ur ett Enneagramperspektiv

Under denna dag går vi igenom olika personligheters beteenden/ symtom när de utsätts för stress, bl.a. kopplat till sjukdomar.

Plats: Varberg, 23/3 2018

Pris: 1 800 kr

Anmälan: Klicka här!

 

DAG 4

Relationer - kommunikation/ ur ett Enneagramperspektiv

Under denna dag går vi igenom hur personligheternas ljusa och mörka sidor påverkar relationen. Vilka behov söker vi bekräftelse på och vilka behov behöver vi få tillgodosedda för att må bra? Hur kommunicerar vi framgångsrikt samt löser vi konflikter på ett konstruktivt sätt?

Plats. Varberg 27/4 2018

Pris: 1 800 kr

Anmälan: Klicka här!

 

 

 

 

Är det dags för en "uppgradering"?

Vad kan du göra?

Vad vill du göra?

Hur påverkar detta andra?

Vilka effekter skapar utveckling?

Vad blir värdet?

Vad behöver vi investera?

 

Människor som är medvetna om sina styrkor och får använda dem i sitt dagliga liv, har tre gånger så stor chans att lyckas väl med det man gör. Genom självkännedom kommer människor närmare sin fulla potiential. Verklig framgång sker aldrig på någon annas besostnad, den är fri från jämförelse. Den som hittar sin plats, tar ingen annans.

Tomas Sjödin

 

Att få arbeta med en verksamhets personal innebär enligt vårt synsätt, att man arbetar med den mest betydelsefulla resursen i en verksamhet. Det är personalens kompetens, dess samarbetsförmåga och chefens förmåga till att leda sin personal som ger ett resultat. Lyckas man förena dessa tre faktorer kommer kunderna att märka en skillnad, oavsett inom vilket verksamhetsområde man är aktiv inom.

 

Forskning visar att verksamheter som är mest framgångsrika är de där både organisationen och individen inom denna parallellt får utvecklas.

Så ju tryggare, och mer självmedveten jag är desto bättre förutsättningar för utveckling kan jag skapa för såväl mig själv som för andra.

 

Allt det vi gör, tror vi själva på och bygger på säkerställd forskning. Att plocka fram människors inneboende potentialer ger positiva avtryck i en organisation. Det ser både vi, men framförallt våra kunder.

Och detta gör vi genom att stimulera er till att:

- Tänka nytt & annorlunda

- Skapa nya vanor & beteenden

 

Vi vill med andra ord tillföra er som kund någonting nytt. För att på så sätt skapa en långsiktig och konkurrenskraftig utveckling av verksamheten.

 

Eftersom förändringar av beteenden tar tid, så vill vi alltid arbeta med kunden över en längre tid, för att på så sätt kunna skapa en utvecklingsprocess och säkerställa målen. Vi vill med andra ord både vara med och bygga båten, men också se att den är sjöduglig.

 

Har din nyfikenhet väckts?

Förändring börjar med ett ny handing.

 

Admeo AB, 070-290 66 85, e-post: hakanssonannacarin@gmail.com